Culture of cagayan valley

date:2009-08-27 17:02:49 hot:33

Culture of cagayan valley

Ang kategoryang ito ay para sa mga katanungan nagtanong sa wikang Tagalog. This category is for questions asked in the Tagalog language.
    A+